> > Biodiv’Sports

La idea

L’entorn natural és un entorn excepcional i fràgil.

Nombrosos estudis científics realitzats en els darrers anys tendeixen a demostrar l’impacte de les pràctiques esportives a l’aire lliure en determinades espècies. Algunes espècies són més sensibles a la pertorbació que d’altres i s’hauria de prestar especial atenció. Hi ha una consciència real de les amenaces que pesen sobre aquestes espècies, no només pels naturalistes, sinó també pels gestors d’espais, sinó també entre aquells que practiquen la natura o estan acostumats a la natura i que estan molt units al medi ambient. 

Han aparegut moltes iniciatives locals, però no hi havia cap recurs per promoure aquests enfocaments i comunicar-se conjuntament amb els professionals perquè tothom pugui fer-se propietari dels problemes i del coneixement. Hi ha un desig real de preservar l’entorn natural entre els que practiquen esports a l’aire lliure, però de vegades la manca d’informació no permet tenir en compte els problemes mediambientals.

 Finalment, cada vegada es requereix que més persones exerceixin una activitat de lleure a la natura i d’una manera més difusa a l’entorn, durant períodes i franges horàries més llargues.

 

El projecte

Biodiv'sports té com a objectiu difondre en plataformes que identifiquen rutes al medi natural informació sobre la presència de fauna sensible respecte a les activitats d'oci que es poden practicar en determinats territoris.

 El projecte es basa sobretot en processos de consulta local destinats a tenir en compte els problemes mediambientals en la seva pràctica i pretén donar a conèixer aquests enfocaments a tothom mitjançant eines digitals. 

Cada estructura que ha dut a terme aquest tipus d’enfocament pot requerir-se per entrar a una zona sensible mitjançant l’eina desenvolupada. Aquesta informació es retornarà mitjançant un flux de dades a les plataformes de clients que vulguin oferir aquesta informació a la seva comunitat d’usuaris. 

La difusió d’aquesta informació hauria de permetre crear un diàleg amb els professionals, millorar el coneixement i tenir en compte la fauna salvatge en la seva pràctica.

 

Per saber-ne més, feu clic aquí https://biodiv-sports.fr/login/?next=/ 


Votre navigateur n'est pas à jour !

Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web, surfer plus rapidement, et plus sereinement ! Mettre à jour maintenant

×

Top